Vriend worden van de Stichting

Vriend worden van de Stichting kan op verschillende manieren:

Daarnaast kunnen legaten en erfenissen aan de stichting worden nagelaten. Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om zonder notarisakte jaarlijks schenkingen te doen, mits het goede doel – zoals het onze – beschikt over de ANBI-verklaring. Deze schenkingen zijn volledig aftrekbaar van de belastingen als ze minimaal vijf jaar achtereen worden gedaan.

Als u jaarlijks schenkingen wilt doen, kunt u hiervoor het bijgevoegde formulier van de belastingdienst downloaden. Vul dit formulier in tweevoud in en verzend beide exemplaren naar het secretariaatsadres van onze stichting:

Stichting Manegepaardenpensioenfonds
Oostsingel 68
4695 BN, Sint Maartensdijk

N.B. Op de ANBI-lijst van de website van de belastingdienst kunt u onze stichting vinden door ‘paard’ en ‘Sint Maartensdijk’ in te typen.

Wij waarderen elke vorm van steun enorm en kijken ernaar uit om u als vriend van de stichting te mogen verwelkomen!

Onze Vrienden van de Stichting

We zijn trots op de steun van onze donateurs die helpen onze paarden en de stichting te ondersteunen. Hartelijk dank aan al onze vrienden van de Stichting voor hun bijdragen!

Neem zeker een kijkje bij onze donateurs op hun websites.


Bedankt aan onze Gulle Donateurs

Wij willen graag onze oprechte dank uitspreken aan al onze particuliere donateurs. Dankzij jullie gulle giften kunnen wij onze paarden het mooie pensioen geven dat zij verdienen. Zonder jullie steun zou dit niet mogelijk zijn.

Jullie bijdragen maken een wereld van verschil voor onze stichting en de paarden waar wij zo goed voor zorgen. Elke donatie, groot of klein, helpt ons om de beste zorg en voorzieningen te bieden voor deze prachtige dieren.

Hartelijk dank voor jullie voortdurende steun en vertrouwen in ons werk.