Hans Peter Minderhoud

Hans Peter Minderhoud

  • 5 juni, 2024

Hans Peter Minderhoud : een van de bekendste ruiters van Nederland neemt – onbetaald en onbetaalbaar! – de functie van ambassadeur op zich, om zich samen met Anky, en Bonfire achter het pensioenfonds voor uitgewerkte manegepaarden te scharen.